Mannborg, nr. 65982, 1960

Sugeluft, 2 stemmer

Koffertinstrument, trengs totalrestaurering og stemming, spelbart RESERVERT!

Mannborg, nr. 66084, 1960

Sugeluft, 2 stemmer

Koffertinstrument, trengs totalrestaurering og stemming, spelbart

Mannborg, nr. 66702, 1963

Sugeluft, 1 stemme

Koffertinstrument, trengs totalrestaurering og stemming, spelbart. SELD!

Bilhorn, ukjent nummer, ukjent år

Sugeluft, 2 stemmer

Trengs totalrestaurering og stemming, litt spelbart

Bell Organ & Piano Co., Ltd, nr. 115403, 1905

Sugeluft, 2 stemmer

Trengs totalrestaurering og stemming, litt spelbart

Frieborgh, nr. 2068, 1953

Sugeluft, 2 stemmer

Trengs totalrestaurering og stemming, spelbart

Krumbholz, P., nr. 1676, 1957

Sugeluft, 3 stemmer

Trengs totalrestaurering, forte-knesvell må rekonstruerast, unikt instr., spelbart. RESERVERT!

Mason & Hamlin, nr. 231330, ca. 1908

Sugeluft, 1 stemme

Trengs totalrestaurering og stemming, pedalene manglar (førebels), ikkje spelbart, heiltre mahogny

Paul & Co, nr. 23108, ca. 1950

Sugeluft, 2 stemmer

Trengs totalrestaurering og stemming, litt spelbart

Schiedmayer, J&P, nr. 67737, 1963

Sugeluft, 2 stemmer

Trengs ein del arbeid, men er godt spelbart, kraftig klang, litt neo-barokk.

Stevens, R.F., nr. 37139, ca. 1930

Sugeluft, 1 stemme

Trengs totalrestaurering og stemming, litt spelbart. SELD!

Ukjent, truleg Engelsk, truleg frå før 1900

Trykkluft, 3 stemmer!

Trengs totalrestaurering og stemming, artig instrument, ikkje spelbart

Young & Co, nr. 2577, truleg frå før 1900

Trykkluft, 1 stemme

Trengs totalrestaurering og stemming, artig instrument, litt spelbart

Ukjent, truleg Fransk, truleg frå før 1900

Trykkluft, 1 stemme

Trengs totalrestaurering og stemming, transponerbart, artig instrument, ikkje spelbart

A. Le Blanc, ukjent nr., truleg frå før 1900

Trykkluft, 1 stemme

Trengs totalrestaurering og stemming, artig instrument, ikkje spelbart

Kasriel, Paris, nr . 71936, ca. 1950

Trykkluft. 1 stemme

"Skule-orgel" (Le Guide Chant), 3 oktav, transponerbart, metall; arbeid står på vent

Kasriel, Paris, nr. 59055, ca. 1935

Trykkluft. 1 stemme

"Skule-orgel" (Le Guide Chant), 3 oktav, heiltre eik, arbeid står på vent

Please reload

Generelle vilkår ved kjøp/restaurering av instrument