Pedalharmonium for (studerande) organist eller kyrkja

Er du studerande for organist, er du organist, medlem i orgelutvalet, osv., kunne du kanskje ha vurdert eit slik instrument i staden for eit pipeorgel eller elektronium?

Trass i at eit pipeorgel er det finaste, er det sjølvsagt kostbart og stort. Og trass i alle nye tekniske funn, er eit elektronium ikkje heilt "ekte". Difor, tenk harmonium, både for bruk heime, men og for bruk i kyrkjerommet. Pedalion instrumentet, som ikkje er til sal, men som er eit døme av kva som finns) har stått i ei kyrkja med 500 plasser! 

 

Petrof, 2MP, ca. 1967

Sugeluft, 8 stemmer

Status av instrumentet: under restaurering/påbygging.

Pedalion

Sugeluft

Status av instrumentet: totalrestaurert i 2011, som nytt!

Please reload

Generelle vilkår ved kjøp/restaurering av instrument

Arjen L. H. Stolk's Tre Tradisjon Herand

Herandsvegen 327

N - 5628 HERAND

Mobil: +47 410 86 016

e-post: arjenlhstolk_herand@hotmail.com

Organisasjonsnr: 988010367MVA

Du er besøkjande nr:

siste oppdatering: 08/05-2021