OPUS 1 (2006) Kundeinstrument

Einar Kaland. byggjeår ca. 1920 . Sugeluft. 3 stemmer.

Arbeid: diagnose

OPUS 2 (2007) Kundeinstrument

ukjent byggjar. Byggeår ca. 1900. Sugeluft 1,5 stemmer.

Arbeid: Teknisk restaurering

OPUS 3 (2008) Kundeinstrument

Jacob Knudsen, ca. 1930. Sugeluft 3 stemmer.

Arbeid Stemming frå a'=436 til a'=440 Hz

OPUS 4 (2009) Kundeinstrument

Isachsen & Renbjør 1918-19 Nr 2887. Sugeluft. 2 stemmer.

Arbeid: Teknisk restaurering, stemming

OPUS 5 (2011) Kundeinstrument

Einar Kaland 1926-27. Nr 1648. Sugeluft 2 1/5 stemmer.

Arbeid: Stemming frå a'=435 til a'= 442 Hz

OPUS 6 (2011) Kundeinstrument

Chicago Cottage 1905. Nr 225873. Sugeluft. 1 2/2 stemme.

Arbeid: ymse reparasjonar

OPUS 7 (2011) Lagerinstrument

P. Chr. Brantzeg, ca. 1875 Nr 714. Trykkluft. 1 stemme.

Full restaurering og stemming frå a' = 444 Hz (opphavleg) til a' = 442 Hz

OPUS 8 (2011) Kundeinstrument

Henrik Eide. Nr 1476. Sugeluft. 5 stemmer.

Små reparasjonar.

OPUS 9 (2012) Kundeinstrument

P. Chr. Brantzeg 1875 Nr 714. Trykkluft 1 stemme.

Stemming ned frå a'= 442  - a' = 440Hz

OPUS 10 (2012) Lagerinstrument

Engelsk, bærbart. Nr 2?569/ 4539. Sugeluft. 1 stemme.

Full restaurering, stemming frå a' = 455 til a' = 440 Hz

OPUS 11 (2012) Kundeinstrument

Per Johan Leksander Nr 3. Ukjent årstal. Sugeluft 1 stemme.

Teknisk restaurering og stemming

OPUS 12 (2013) Lagerinstrument

Kasriel. Trykkluft. 1 stemme.

påbegynnt restaurering, på vent

OPUS 13 (2013) Lagerinstrument

Norsk Orgel- og Harmonium 1961. Nr 4775 Sugeluft 3 stemmer

Teknisk restaurering og stemming på a' = 440 Hz

OPUS 14 (2013) Kundeinstrument

Einar Kaland 1908 Nr 2 Sugeluft 2 4/5 stemmer.

Restaurering og stemming på a' = 440 Hz

OPUS 15 (2014) Kundeinstrument

Aeolus (Metzner) 1911. Nr 12495/6. Sugeluft

Belgfornying og nytt belegg på ventilane; stemming

OPUS 16 (2014) Lagerinstrument

M. Leonhardt 30-40 talet. Nr 14345. Sugeluft 1 stemme

Full restaurering og stemming på a' = 440 Hz

OPUS 17 (2014) Lagerinstrument

Ukjent. Sugeluft 1 stemme.

Full restaurering og stemming på a' = 440 Hz

OPUS 18 (2014) Lagerinstrument

Kasriel, nr. 71936, trykkluft, 1 stemme

påbegynnt restaurering, på vent

OPUS 19 (2014) Lagerinstrument

J&P Schiedmayer 1874. Nr 8697. Trykkluft 3 1/2 stemme.

Full restaurering og stemming frå a' = 437 til a' = 440 Hz

OPUS 20 (2015) Lagerinstrument

Mannborg, bærbart 1958. Nr 65452. Sugeluft. 2 stemmer.

Full restaurering og stemming på A1 = 440 Hz.

OPUS 21 (2015) Lagerinstrument

Paul & Co 1959?. Nr 23163. Sugeluft. 2 stemmer.

Restaurering og stemming på a' = 440 Hz.

OPUS 22 (2015) Kundeinstrument

Bernhard Berntzen 1927. Nr 750 Sugeluft 3 stemmer.

Full restaurering / stemming på a' = 440 Hz.

OPUS 23 (2015) Lagerinstrument

Salvationist publ. shop 1964, nr. 31328. Sugeluft. 3 stemmer.

full restaurering / stemming frå a' = 451 til a' = 440 Hz.

OPUS 24 (2015) Kunderinstrument

Byggjar ukjent (Tysk?), ca. 1910? Nr 29595. Sugeluft 2 stemmer.

full restaurering / stemming på a' = 440 Hz.

OPUS 25 (2015) Kundeinstrument

Jacob Knudsen. Sugeluft. 4/5 stemmer

Overhaling, belgfornying.

OPUS 26 (2015) Kundeinstrument

Packard, nr. 39764, 1895. Sugeluft, 2 4\5 Stemmer

Full restaurering / stemming på a' = 435 Hz

OPUS 27 (2015) Kundeinstrument

Henrik Eide 21.09.1928, nr. 673. Sugeluft. 2 stemmer.

Full restaurering, stemming opp til a' = 440 Hz.

OPUS 28 (2015) Lagerinstrument

Vestre 1942. Nr 5487. Sugeluft. 6/5 stemme.

Full restaurering / stemming opp til a' = 440 Hz

OPUS 29 (2016) Lagerinstrument

Schiedmayer 1891 Nr 201/22431. Trykluft. 1 stemme

Full restaurering / stemming ned til a' = 440 Hz

OPUS 30 (2016) Kundeinstrument

Haugen. Sugeluft. 2 stemmer.

Teknisk restaurering / stemming.

OPUS 31 (2016) Kundeinstrument

NOHF 1964. Nr 5026 (2MP). Sugeluft. Stemmer: 9.

Overhaling / stemming.

OPUS 32 (2016) Kundeinstrument

Jakob Knudsen. Nr 5440/ 6301. Sugeluft. 4 stemmer.

Teknisk restaurering / stemming på a' = 440 Hz.

OPUS 33 (2016) Kundeinstrument

Gregorian 1901. Nr 3705. Trykkluft. 4 2/5 stemmer.

Ymse reparasjonar/ stemming opp frå a'= 435 til a' = 442

OPUS 34 (2016) Kundeinstrument

Einar Kaland 1910. Sugeluft. 2 stemmer.

Teknisk restaurering / stemming.

OPUS 35 (2016) Kundeinstrument

M. Leonhardt

Ymse reparasjonar, stemming på a' = 441 Hz

OPUS 36 (2016) Lagerinstrument

Leonhardt 1920. Nr 4. Sugeluft. 2 stemmer

full restaurering, stemming a' =440

OPUS 37 (2016) Kundeinstrument

Jacob Knudsen 1930. Nr 5024 Sugeluft. 3 stemmer

belgfornying + litt ymse reparasjonar-reingjering

OPUS 38 (2016) Kundeinstrument

Jacob Knudsen. Nr 1967. Sugeluft. 2 3/5 stemme

teknisk restaurering / stemming opp på a' =440

OPUS 39 (2016-'17) Kundeinstrument

Isachsen 1876. Nr 118. Trykkluft. 2 stemmer

Teknisk restaurering / stemming på a' = 437 Hz (opphavleg), litt møbelarbeid

OPUS 40 (2016) Kundeinstrument

Carpenter 1900, nr. 107161. Sugeluft. 4/6 stemme.

Teknisk restaurering / stemming på a' = 435 Hz (opphavleg)

OPUS 41 (2017) Lagerinstrument

Mannborg 1956. Nr 63943. Sugeluft. 1 stemme.

Full restaurering / stemming

OPUS 42 (2017) Kundeinstrument

Stevens 1928. Nr 25530. Sugeluft 2 stemmer

Teknisk restaurering / stemming opp på a' = 442 Hz

OPUS 43 (2017) Kundeinstrument

Brødrene Torkildsen, 1893, 7 stemmer, kyrkjeharmonium

Teknisk restaurering / stemming frå a' = 448 ned til a' = 442Hz

OPUS 44 (2017) Kundeinstrument

Mason & Hamlin, 1891, 3 4/5 stemmer

Teknisk restaurering / stemming opp frå a' = 437 Hz til a' = 440 Hz.

OPUS 45 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, nr. 1821, sugeluft, 2 4/5 stemmer

Teknisk restaurering / stemming på a' = 435 Hz (opphavleg)

OPUS 46 (2018) Lagerinstrument

E. Müller?, nr. 29349, samanleggbart, sugeluft, 2 stemmer

Full restaurering, stemming på a' = 440 Hz

OPUS 47 (2018) Kundeinstrument

V. Mustel, nr. 2145-1123, trykkluft, 6/10 stemmer

Ettersyn, ymse utbetringar/reparasjonar/finjusteringar

OPUS 48 (2018) Kundeinstrument

Haugen, ukjent nr./år, sugeluft, 3 stemmer

Reingjering, ymse reparasjonar

OPUS 49 (2018) Kundeinstrument

Jacob Knudsen, nr. 1211 (ca. 1920), sugeluft, 1 2/2 stemmer

Ymse reparasjonar, tungevask, stemming (a' = 435 Hz, opphavleg)

OPUS 50 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, 1907 (ca. 1920), sugeluft, 1 2/2 stemmer

Full restaurering, stemming (a' = 437 Hz, opphavleg)

OPUS 51 (2018) Lagerinstrument

Ph. J. Traÿser & Co, Stutgart, nr. 14250 (ca. 1870), trykkluft, 2 stemmer

Delvis restaurert, stemmt opp frå a' = 437 (opphavleg) til a' = 442 Hz

OPUS 52 (2018) Kundeinstrument

"Nordal nr. 1", ca. 1899, trykkluft, 1 stemme

Teknisk delrestaurering, stemmt på a' = 436 Hz. (opphavleg)

OPUS 53 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, ukjent nummer (ca. 1910), sugeluft, 1 2/2 stemmer

Teknisk restaurering, stemming (a' = 435 Hz, opphavleg)

OPUS 54 (2018) Kundeinstrument

Chr. & Étienne, nr. 12 524 (1878), trykkluft, 1 stemme

teknisk restaurering / stemming, på vent

OPUS 55 (2019) Kundeinstrument

Chicago Cottage, nr. 259 314 (1911), 1 2/2 stemmer

teknisk restaurering / stemming på dagens pitch (a' = 435 Hz)

OPUS 56 (2019) Kundeinstrument

The D.W. Karn Co. Ltd, nr. 43 586, (1899), sugeluft, 1 2/2 stemmer

teknisk restaurering / stemming opp frå a' = 437 Hz til a' = 440 Hz.

rekonstruksjon av møbeldelar/knesveller

OPUS 57 (2019) Kundeinstrument

Vestre, nr. 9640 (1968), sugeluft, 1 2/2 stemme

ymse reparasjonar/reingjering, stemme på dagens pitch (a' = 440 Hz)

OPUS 58 (2019) Kundeinstrument

Isachsen & Renbjør, nr. 5349, sugeluft, 3 stemmer

ymse reparasjonar/reingjering, stemming ned frå a' = 443 Hz. til a' = 442 Hz

OPUS 59 (2019) Lagerinstrument

Mannborg, nr. 45 492 (1931), 1 stemme

full restaurering, stemming på a' = 440 Hz

OPUS 60 (2019) Kundeinstrument

Jacob Knudsen, nr. 1937, sugeluft

fornying belgen

OPUS 61 (2019) Kundeinstrument

Karlstad, ukjent nummer/år, sugeluft, 1 3/5 stemme

ymse reparasjonar, stemming på dagens pitch (a' = 436 Hz)

OPUS 62 (2019) Kundeinstrument

Haugen, nr. 992, 1937, sugeluft, 5 stemmer, kapellorgel

full restaurering, stemming på dagens pitch (a' = 440 Hz)

belgfornying, møbel, rekonstruering av disposisjon

OPUS 63 (2019) Lagerinstrument

Vestre, nr. 9234, 1965, sugeluft, 3 1/2 stemme

ymse reingjering og små reparasjonar

OPUS 64 (2019) Lagerinstrument

M. Leonhardt, nr. 5, 1920, sugeluft, 2 stemmer

full restaurering, stemming på dagens pitch (a' = 440 Hz)

OPUS 65 (2020) Kundeinstrument

Östlind och Almquist, nr. 3302, etter 1903, sugeluft, 1 3/5 stemme

teknisk restaurering / stemming på dagens pitch (a' = 442 Hz)

OPUS 66 (2020) Lagerinstrument

Mannborg, ukjent nr., 1931, sugeluft, 1 stemme

full restaurering, stemming opp frå a' = 438 Hz til a' = 440 Hz

Please reload

Arjen L. H. Stolk's Tre Tradisjon Herand

Herandsvegen 327

N - 5628 HERAND

Mobil: +47 410 86 016

e-post: arjenlhstolk_herand@hotmail.com

Organisasjonsnr: 988010367MVA

Du er besøkjande nr:

siste oppdatering: 25/08-2020